Cara frontal:

Primer pas: dibuixem un cercle amb una lineea horitzontal i dos de verticals.
rodona


Segon
pas: seria allargar la lineea del mig, i fer un tope.
I de les dues bandes de la rodona, que surti una lineea, que s'ajunti amb el final de la lineea allargada del mig, fins al tope marcat.

[amb el llapis en la última part que o divïdeixes amb 2 parts mes.]

2npass

Terce pas: per fer la forma de la cara ens ajudarem apartir de la ultima part divïdida, que seria el punt del mig.
I crear la forma de la cara.
3rpass

Quart pas: seria dibuixar la possició dels ulls, del nas i de la boca.
4rt pass

Cinquè pas: és l'elaboració dels detalls de la cara. Seria acabar de definir els ulls, la boca i el nas.
5é pass


Cara perfil:

Primer pas: dibuixariem un cercle i despres dos línees paral·leles tal com mostra el exemple:
Rodona cap

Segon pas: allargariem la líneea central i posaríem un tope, com mostra en el exemple i per finalitzar 2 línees dels cantons del cercle, fins al final de la lineea central.
2npass cara mitja

Tercer pas: seria definir el contorn de la cara, tal com mostra en el exemple.

3rpass

Quart pas: seria començar a fer el rostre, la situació dels ulls, del nas o la possició de la boca.
4rtpass

Cinquè pas: seria acabar el rostre.
5é pass

Sisé pas: seria fer lo de infinites vistes.
Diferentes vistes